Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

NATJEČAJ

11.5.2017.

Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet raspisuje

  

N A T J E Č A J

 

  1. za izbor jednog nastavnika (m/ž) u  u znanstveno-nastavnom zvanju naslovni izvanredni profesor, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu, bez zasnivanja radnog odnosa
  1. za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje farmacija, grana medicinska biokemija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Zavodu za medicinsku biokemiju i hematologiju
  1. za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje farmacija, grana farmacija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Zavodu za farmaceutsku botaniku
  1. za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje farmacija, grana farmacija, na neodređeno vrijeme, u nepunom radnom vremenu od 50%
  1. za izbor izbor dva izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju izvanredni profesor, u znanstvenom području prirodne znanosti, polje kemija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Zavodu za organsku kemiju
  1.  za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na razvojno  radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju docent, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje farmacija, grana farmacija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Zavodu za farmakognoziju