Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

NATJEČAJ

31.3.2017.

Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet raspisuje

 

 

N A T J E Č A J

 

 

  1. za izbor jednog nastavnika u  znanstveno-nastavnom zvanju naslovni docent, u  znanstvenom području biomedicina i zdravstvo,  polje farmacija, grana medicinska biokemija,  bez zasnivanja radnog odnosa