Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

NATJEČAJ

1.2.2017.

Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet raspisuje

 

 

N A T J E Č A J

 

  1. za izbor jednog izvršitelja na razvojno radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju docent, u  znanstvenom području prirodne znanosti,  polje kemija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Zavodu za organsku kemiju
  2. za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju poslijedoktorand, u  znanstvenom području prirodne znanosti,  polje kemija, grana fizikalna kemija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Zavodu za fizikalnu kemiju
  3. za izbor jednog poslijedoktoranda na Zavodu na farmaceutsku tehnologiju, na međunarodnom projektu „Synergy-based delivery system for combating sexuallytransmitted bacterial infections: liposomal azithromycin-in-chitosan hydrogel“ (suradnja sa Sveučilištima u Norveškoj i Finskoj); voditeljica projekta izv. prof. dr. sc. Željka Vanić, ustanova Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet, u punom radnom vremenu, na određeno vrijeme od 12 mjeseci