Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

NATJEČAJ

11.11.2016.

Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet raspisuje

 

 

N A T J E Č A J

 

  1. za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju docent, u  znanstvenom području biomedicina i zdravstvo,  polje farmacija, grana medicinska biokemija, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, na Zavodu za medicinsku biokemiju i hematologiju