Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

NATJEČAJ

20.7.2016.

Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet raspisuje

 

 

N A T J E Č A J

 

  1. za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor u trajnom zvanju, u  znanstvenom području biomedicina i zdravstvo,  polje farmacija, grana medicinska biokemija, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, na Zavodu za biokemiju i molekularnu bilogiju;
  2. za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor u trajnom zvanju, u  znanstvenom području biomedicina i zdravstvo,  polje farmacija, grana medicinska biokemija, na neodređeno vrijeme, u nepunom  radnom vremenu (50% u odnosu na puno radno vrijeme), na Zavodu za medicinsku biokemiju i hematologiju;
  3. za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor u trajnom zvanju, u  znanstvenom području biomedicina i zdravstvo,  polje farmacija, grana medicinska biokemija, na neodređeno vrijeme, u nepunom  radnom vremenu (50% u odnosu na puno radno vrijeme);  
  4. za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor, u  znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje farmacija, grana farmacija, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, na Zavodu za analitiku i kontrolu lijekova;
  5. za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju docent, u  znanstvenom području biomedicina i zdravstvo,  polje farmacija, grana farmacija, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, na Zavodu za analitičku kemiju ;
  6. za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju docent, u  znanstvenom području biomedicina i zdravstvo,  polje farmacija, grana farmacija, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, u Centru za primijenjenu farmaciju;
  7. za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistent, u  znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje farmacija, na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom, na Zavodu za mikrobiologiju.