Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

NATJEČAJ

8.7.2016.

Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet raspisuje

 

 

N A T J E Č A J

  1. za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistent, u  znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje farmacija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu,  na Zavodu za biofiziku;
  2. za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistent, u  znanstvenom području prirodne znanosti, polje kemija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu,  na Zavodu za fizikalnu kemiju, zamjena za porodni dopust.