Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Ispravak natječaja

25.4.2018.

Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet , Ante Kovačića 1, objavljuje

I S P R A V A K

dijela Natječaja Klasa: 119-02/18-03/24, Ur. Broj: 251-62-01-18-1 od 23. travnja 2018. godine objavljenog u Narodnim novinama broj: 38/18 ’’’od 25. Travnja 2018. godine.

Ispravlja se dio Natječaja koji glasi : “

  1.  za izbor jednog (m/ž) doktoranda na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistent, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje farmacija, u punom radnom vremenu, na određeno vrijeme od 4 godine,  za potrebe "Projekta razvoja karijera mladih istraživača - izobrazba novih doktora znanosti" voditeljice prof. dr. sc. Branka Zorc,  na Zavodu za farmaceutsku tehnologiju”

                                      

tako da sada glasi: ”

 

1. za izbor jednog (m/ž) doktoranda na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistent, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje farmacija, u punom radnom vremenu, na određeno vrijeme od 4 godine,  za potrebe "Projekta razvoja karijera mladih istraživača - izobrazba novih doktora znanosti" voditeljice prof. dr. sc. Branka Zorc,  na Zavodu za farmaceutsku kemiju”

 

Ostale točke i uvjeti navedenog Natječaja ostaju ne promijenjeni.